EI1 normering: Europese standaard voor compartimentering

De EI1-klassering is vastgelegd in de Europese norm EN13501-2 en heeft als belangrijkste doel de compartimentering van gebouwen. Naast EI1 zijn er ook andere Europese normen zoals EI2 of EW. De brandprestaties van een binnendeur worden beoordeeld aan de hand van 4 criteria:

  • E = Vlamdichtheid: Dit geeft aan dat vlammen of ontvlambare gassen niet door spleten of voegen in de constructie kunnen gaan.
  • I = Thermische isolatie: Dit geeft aan hoeveel de temperatuurstijging aan de andere zijde van de deur mag zijn. Er zijn twee categorieën:
    • EI1-criterium: Het volledige deurgeheel mag tot maximaal 180 °C verhitten. Een EI1-waarde van 30 minuten betekent dat het deurgeheel gedurende 30 minuten bij brand niet meer dan 180 °C mag opwarmen.
    • EI2-criterium: Dit criterium staat een temperatuurstijging tot 360 °C toe. Bovendien wordt de temperatuur voor EI2-deuren bepaald op een grotere afstand van de rand van het deurblad in vergelijking met EI1-deuren.
  • W = Warmtestraling: Dit bepaalt de straling aan de beschermde kant op 1 meter afstand van de deur. Dit mag niet meer bedragen dan 15 kW/m². De warmtestraling (W) wordt altijd in combinatie met de vlamdichtheid (E) gebruikt.
EI1 branddeur test
EI1 branddeur test

EI1 normering in België en omliggende landen

België heeft ervoor gekozen om de EI1-norm te hanteren, wat de strengste van de Europese normen is. Een branddeur EI1 30 min wordt bijvoorbeeld gebruikt als inkomdeur van appartementsunits.

Let op: de EI2- of EW-norm is dus minder streng en is niet toegestaan voor de compartimentering van gebouwen in België. Landen zoals Duitsland en Frankrijk hebben de EI2-klassering gekozen, terwijl Nederland koos voor EW.

Moet ik nu EI1 branddeuren hebben?

De verplichting tot het gebruik van EI1-deuren hangt af van de datum waarop je bouwaanvraag is ingediend. Hier zijn de richtlijnen:

  • Bouwaanvragen ingediend na 1 juli 2022 moeten gebruikmaken van EI1-deuren. RF-deuren zijn niet langer toegestaan voor compartimentering.
  • Bouwaanvragen ingediend vóór 1 juli 2022 kunnen nog steeds gebruikmaken van RF-deuren. EI1-deuren zijn echter ook toegestaan vanwege hun betere prestaties. Het gebruik van EI1 is echter niet verplicht.
  • Voor renovatieprojecten blijven RF-deuren toegestaan. Voor een uitbreiding aan een bestaand gebouw is echter een bouwaanvraag noodzakelijk, waarbij rekening moet worden gehouden met de datum van indiening van de bouwaanvraag.

CE-markering voor binnendeuren

De Europese Unie stelt normen vast voor verschillende producten. Wanneer alle lidstaten het eens zijn over deze normen, worden ze gepubliceerd in het Officiële Publicatieblad van de Europese Unie. Producenten zijn vervolgens verplicht om deze regelgeving te respecteren en een CE-markering op hun product aan te brengen. Zonder CE-markering kunnen ze hun product niet op de Europese markt brengen.

Op dit moment bestaan er CE-markeringen voor industriële garagedeuren, poorten, ramen en buitendeuren. Voor binnendeuren zijn er echter nog geen CE-markeringen, aangezien de relevante normen, zoals EN 14351-2 en EN 16361:2013 + A1:2016, nog niet zijn gepubliceerd in het Europese officiële staatsblad. De CE-markering kan en mag dus niet aangebracht worden op binnendeuren.